Hromosvody

 

Hromosvody jsou zařízení sloužící k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku.

 

Hromosvod se skládá ze tří částí:

  • jímací zařízení, zachycující blesk (vodiče, tyče, mříže)
  • svody, které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění, přičemž každý svod má být připojen k vlastnímu zemniči
  • uzemnění, zajišťující svod blesku (výboje) do země; je tvořeno zemniči různého tvaru (tyče, desky, pásky), které jsou zapuštěny v zemi

 

Provádíme: 

  • dodání a montáž nových hromosvodů
  • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav
  • revize hromosvodů, včetně projektové dokumentace
  • montáž uzemňovací soustavy včetně výkopových prací