Zabezpečovací systémy - EZS

Elektrické zabezpečovací systémy (EZS) jsou soubor zařízení, kterými se signalizuje nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele. Tím se vytváří předpoklad k jeho rychlému zadržení.  Při návrhu systémů EZS je dodržována zásada použití jednoho detektoru v jedné detekční smyčce. Tento způsob je výhodný k přesnému vysledování pohybu pachatele po objektu a přispívá k jeho rychlejšímu zadržení. V případě servisního zákroku je tento způsob rovněž výhodný, protože je přímo určen detektor, který je v poruše a oprava proběhne ve velmi krátké době.

Provádíme:
  • odbornou montáž EZS do všech typů objektů
  • studie a poradenství v oblasti zabezpečení
  • instalace techniky v interiérech i ve venkovním prostředí
  • počítačovou vizualizaci střežených objektů
  • připojení na pulty centralizované ochrany - PCO

Na základě potvrzení Národního bezpečnostního úřadu jsme oprávněni montovat zařízení EZS do objektů až kategorie B - stupeň utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ. Naše firma je certifikována výrobcem Jablotron Alarms, a.s. ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zapezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou. Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou, kdy většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném. Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

 

 

Pro instalace EZS používáme vysoce kvalitní a praxí ověřenou techniku, která splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu a spolehlivost.
 
Zabezpečovací systémy Jablotron
 

                                          

 

Zabezpečovací systémy  Paradox Digiplex