Pravidla akce

Akci organizuje RTZ Holding a.s., společnost se sídlem na ulici Husovická 15, v Brně, PSČ 614 00, IČ: 25585380, zapsaná v KS Brně, oddíl B, vložka 3179 (dále jen „společnost“).

 

Podmínky akce (dále jen „Podmínky“) popisují a upravují čerpání odměny v rámci akce Přihrej kamaráda.

 

1)      Akce probíhá v období od 1.6. 2015 do odvolání.

2)      Odměnu ve výši 500,- Kč získá Stávající zákazník od společnosti RTZ Holding, a.s. v případě, že doporučí klienta, který u naší společnosti zrealizuje zakázku jejíž kalkulace přesáhne 10 000,- Kč bez DPH. A budou splněny podmínky popsané v tomto dokumentu.

3)      Odměna se uděluje vždy za zakázku realizovanou na konkrétním objektu. (Rodinný dům, kanceláře společnosti, výrobní hala atd.) Přičemž za jeden objekt je možné udělit nejvýše jednu odměnu.

4)      Odměna bude vyplacena po uhrazení realizované zakázky ze strany Doporučeného klienta. A to po vzájemné dohodě buď bankovním převodem nebo v hotovosti.

5)      Doporučený klient je fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky vztahující se na Stávajícího zákazníka.

6)      Stávající zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která za posledních 24 měsíců využila služeb naší společnosti. Datum využití služeb společnosti se určuje podle data vystavení faktury za poskytnuté služby,

7)      Stávající zákazník má právo získat odměnu pouze za předpokladu, že Doporučený klient zašle jeho jméno a kontaktní údaje na jednu z následujících emailových adres: sikula@rtzholding.cz, info@rtzholding.cz. A to před každou zakázkou realizovanou na objektu, na který nebyla odměna čerpána.

8)      Společnost RTZ Holding, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci zrušit a to s okamžitou platností. Přičemž o této skutečnosti bude informovat na svých internetových stránkách www.rtzholding.cz.

9)      Společnost RTZ Holding, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravit či změnit.

 

10) Pro další informace a případné dotazy se účastník akce může obrátit na emailovou adresu: info@rtzholding.cz